BURNOUT PÅ SUCKAN! (På tvåans växel. Observera den kraftiga vinden bakifrån... ändå blev jag helt övertäckt av röken...
Svarta strecket vid hojen är resultatet av det första burnoutet...)

Inga ramar? Klicka här!