El Camino motorer

År Kubiktum/Cyl. Hk Rpo Komment
1959-1960 235 L6 135
283 V8 170
283 V8 230
348 V8 250
348 V8 280
348 V8 305
348 V8 320
348 V8 335 3x2-portsförgasare
1964 194 L6 120
230 L6 155 L61
283 V8 195
283 V8 220 L77
327 V8 250 L30
327 V8 300 L74
1965 194 L6 120
230 L6 140 L26
283 V8 195
327 V8 250 L30
327 V8 300 L74
327 V8 350 L79
1966 194 L6 120
230 L6 140 L26
283 V8 195
283 V8 220 L77
327 V8 275 L30
396 V8 325 L35
396 V8 360 L34
396 V8 375 L78
1967 230 L6 140
250 L6 155 L22
283 V8 195
327 V8 275 L30
327 V8 325 L79
396 V8 325 L35
396 V8 350 L34
396 V8 375 L78
1968 230 L6 140
250 L6 155 L22
307 V8 200
327 V8 250 L73
327 V8 275 L30
327 V8 325 L79
396 V8 325 L35 SS
396 V8 350 L34 SS
396 V8 375 L78 SS
1969 230 L6 140
250 L6 155 L22
307 V8 200
350 V8 255 L65 2-portsförgasare
350 V8 300 L48 4-portsförgasare
396 V8 325 L35 SS, vissa var 402 kubiktum
396 V8 350 L34 SS, vissa var 402 kubiktum
396 V8 375 L78 SS, vissa var 402 kubiktum
396 V8 375 L89 aluminium topplock,
SS, vissa var 402 kubiktum
427 V8 425 L72  
1970 250 L6 155
307 V8 200
350 V8 250 L65 2-portsförgasare
350 V8 300 L48 4-portsförgasare
402 ("400") V8 330 LS3 big block, ej-SS
402 ("396") V8 350 L34 SS
402 ("396") V8 375 L78 SS
402 ("396") V8 375 L89 aluminum heads, SS
454 V8 390 LS5 SS
454 V8 450 LS6 SS
1971 250 L6 145
307 V8 200
350 V8 245 L65 2-portsförgasare
350 V8 270 L48 4-portsförgasare
402 ("400") V8 300 LS3 big block
454 V8 365 LS5 SS only
454 V8 425 LS6  
Hk uppges i  SAE fr.o.m 1972
1972 250 L6 110
307 V8 130
350 V8 165 L65 2-portsförgasare
350 V8 175 L48 4-portsförgasare
402 ("400") V8 240 LS3 big block, N/A California
454 V8 270 LS5 SS, N/A California
1973 307 V8 115 L14
350 V8 145 L65 2-portsförgasare
350 V8 175 L48 4-portsförgasare
454 V8 245 LS4
1974 350 V8 145 L65 2-portsförgasare
350 V8 160 LM1 4-portsförgasare
400 V8 150 LF6 small block, 2-portsförgasare
400 V8 180 LT4 small block, 4-portsförgasare
454 V8 235 LS4
1975 250 L6 105 L22
350 V8 145 L65 2-portsförgasare
350 V8 165 LM1 4-portsförgasare
400 V8 175 LT4 small block
454 V8 215 LS4
1976 250 L6 105 L22
305 V8 140 LG3 N/A California
350 V8 145 L65 N/A California, 2-portsförgasare
350 V8 165 LM1 California only, 4-portsförgasare
400 V8 175 LT4 small block
1977 250 L6 110 L22
305 V8 145 LG3 N/A California
350 V8 170 LM1 4-portsförgasare
1978 200 V6 94 L26 N/A California
231 V6 105 LD5 California only
305 V8 145 LG3 N/A California
350 V8 170 LM1 4-portsförgasare
1979 200 V6 94 L26 N/A California
231 V6 105 LD5/LD6 California
267 V8 125 L39 N/A California
305 V8 155 LG4
350 V8 170 LM1 N/A California, 4-portsförgasare
1980 229 V6 110 LC3 N/A California
231 V6 115 LD5
267 V8 115 L39 N/A California
305 V8 145 LG4
1981 229 V6 110 LC3 N/A California
231 V6 110 LD5 California
267 V8 115 L39 N/A California
305 V8 145 LG4
1982 229 V6 110 LC3 N/A California
231 V6 110 LD5 California
267 V8 115 L39 N/A California
305 V8 150 LG4
1983 229 V6 110 LC3 N/A California
231 V6 110 LD5 California only
305 V8 145 LG4
350 V8 105 LF9 diesel
1984 229 V6 110 LC3 N/A California
231 V6 110 LD5 California
305 V8 145 LG4
350 V8 105 LF9 diesel, N/A California
1985 262 V6 130 LB4 TBI
305 V8 150 LG4
1986 262 V6 140 LB4 EFI
305 V8 150 LG4
1987 262 V6 145 LB4 TBI
305 V8 150 LG4

Inga ramar? Klicka här!