General Motors Corporation, GM, världens största biltillverkare och världens största industriföretag. År 1998 hade GM en omsättning på drygt 161 miljarder dollar och 594 000 anställda. Huvudverksamheten svarade för drygt 85 % av omsättningen och omfattade 8,3 miljoner tillverkade fordon av bl.a. märkena Chevrolet, Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Saturn samt Chevy Trucks och GMC (lastfordon), Vauxhall (Storbritannien, förvärvat 1925), Opel AG (Tyskland, förvärvat 1929) och Holden's (Australien, förvärvat 1931). GM äger också sedan 1971 Isuzu Motors, Japan, sedan 1986 Lotus-gruppen och sedan 1990 50 % av Saab Automobile AB. GM representeras i Sverige sedan 1927 av General Motors Nordiska AB, Nyköping, som 1998 hade en omsättning på 1,9 miljarder kr. GM är inte bara biltillverkare utan bedriver verksamhet även på andra områden: bl.a. dataserviceföretaget Electronics Data Systems (förvärvat 1984), försvarselektronik- och kommunikationssatellitföretaget Hughes Aircraft Company (förvärvat 1985), finansbolaget General Motors Acceptance Corporation och gasturbinföretaget Allison Group.

GM:s marknadsledande position kan härledas till tekniska innovationer, framgångsrika uppköp av konkurrenter samt god industriell organisation. Omkring 1930 utvecklade företaget en tvåtakts dieselmotor med låg vikt, som bl.a. bidrog till att dieseldrift under 1930-talet kunde slå ut ångdriften på USA:s järnvägar. Dieselelektriska lok är alltjämt en mycket stor produkt. Andra resultat av forskning och utveckling i GM är den första helautomatiska växellådan på en storseriebyggd bil (Oldsmobile 1938), den första individuella framfjädringen på en storseriebyggd bil (Buick, Oldsmobile m.fl. 1934) och splitterfritt glas. GM:s kunskap om förbränningsmotorer har också banat väg för en stor tillverkning av flygmotorer (Allison Gas Turbine Division).

General Motors Company grundades 1908 (samma år som Fords T-modell släpptes på marknaden) av William C. Durant (1861–1947), en idérik och framgångsrik tillverkare av hästvagnar som 1904 övertog bilfabriken Buick (1908 USA:s största bilfabrikant). GM var ett holdingbolag som 1908–09 förvärvade Buick, Oldsmobile, Oakland och Cadillac. Därmed täckte GM nästan alla prisklasser utom den lägsta, där T-Forden var helt dominerande. Durant köpte också en rad tillverkare av bildelar och tillbehör.

Expansionen vållade emellertid finansiella svårigheter. År 1910 lämnade Durant företaget, som övertogs av ett bankkonsortium. Chef blev Charles W. Nash, som hämtades från Buick. Durant började samarbeta med Louis Chevrolet, som utvecklade en lätt personbil (se ¤Chevrolet). År 1911 startade de tillsammans The Chevrolet Motor Company, som på fyra år växte till ett landsomfattande företag. Durant kunde byta Chevroletaktier mot aktier i GM och återfick på så sätt kontrollen över företaget 1916.

Nash, och senare även Walter P. Chrysler och Cadillac-chefen Henry M. Leland, avgick och startade egna bilfabriker. Lelands märke var Lincoln, som 1922 köptes av Ford. Under Durants ledning utvidgades GM åter kraftigt genom köp av bl.a. en rad underleverantörer. Holdingbolaget GM ombildades 1917 till ett rörelsedrivande företag med nuvarande namn och ett antal rörelsedrivande divisioner (däribland Chevrolet från 1918) och dotterbolag. En brist vid den här tidpunkten var avsaknaden av effektiv central kontroll och styrning.

År 1920 inträffade en katastrofal nedgång för bilmarknaden. GM råkade i krisartade finansiella svårigheter och aktiekurserna sjönk kraftigt. Det visade sig då att Durant hade högbelånat ett stort innehav av aktier i GM. Han tvingades avgå, och aktieposten övertogs av Du Pont-koncernen, som redan 1918 hade köpt 24 % av aktierna och nu säkrade ett aktieinnehav på 36 %, ett innehav som avvecklades först på 1950-talet efter en långvarig antitrusträttegång. Som chef för GM tillträdde P.S. Du Pont (jfr ¤Du Pont-koncernen). En av hans närmaste medarbetare blev Alfred P. Sloan. Denne kom sedermera att bli en av GM:s legendariska ledare och var företagets chef 1923–46.

Under Du Ponts chefstid (1920–23) reorganiserades GM bl.a. med ett mönsterbildande redovisnings-, rapport- och kontrollsystem, som i sina huvuddrag alltjämt tillämpas. Det ger de resultatansvariga enheterna stor självständighet, samtidigt som den centrala ledningen har ingående kontroll av rörelsen och anger de stora riktlinjerna för verksamheten. Detta är ytterligare en av orsakerna till att GM har kunnat växa sig så stort.
Lars Erik Ohlin.

Litt.: Alfred P. Sloan Jr., My Years with General Motors (1964).

Inga ramar? Klicka här!